Fase 2

Fase 2 - Empowerment

In de tweede fase bekrachtigen we de deelnemers in het opzetten van een kleine business, door middel van coaching, training en lessen. Na deze fase is de zelfredzaamheid van de cliënt (grotendeels) hersteld.

Gedurende deze fase, die twee maanden beslaat, volgt de vreemdeling elke week een computer training en een business-training. In de business-training leert hij een businessplan schrijven, dat haalbaar is en een grote kans van slagen heeft. Hiertoe moet het plan voldoen aan onze SMART-vereisten: het moet Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden zijn.
 

Het business-plan schrijft de deelnemer zo, dat in het thuisland een bank er eventueel een lening aan zou kunnen koppelen. Tijdens de wekelijkse lessen leert de deelnemer over wat hij nodig heeft aan bijvoorbeeld grondstoffen, en hoe dit te realiseren is. Hij leert een kasboekje bijhouden en economisch denken. In individuele sessies gaan we vervolgens dieper in op de haalbaarheid van het plan. Hierbij informeren wij ook bij ons netwerk in het thuisland van de deelnemer of er een markt is voor een specifiek plan.

Wij laten onze deelnemers weten dat ze moedige mensen zijn, die in een eerder stadium ook veel bereikt hebben. 

Zowel in persoonlijke als klassikale gesprekken herstellen we het zelfvertrouwen van de deelnemer. Vaak hebben mensen een laag zelfbeeld door de vreselijke dingen die ze in hun vaderland en hier hebben meegemaakt. Ze bevinden zich in een afhankelijkheidspositie, zijn gewend om hulp te vragen. Wij laten onze deelnemers weten dat ze moedige mensen zijn, die in een eerder stadium ook veel bereikt hebben. We wijzen ze op hun eigen kracht. Ook laten we ze beelden zien van Bridge to Better-alumni die in hun thuisland succesvol zijn. Daarnaast spreken we ze aan op hun eigen verantwoordelijkheid om er iets van te maken. Deze duale aanpak prikkelt de cliënt, en restaureert in relatief korte tijd het beschadigde zelfvertrouwen.

Praktijkoefeningen moeten de deelnemer stimuleren zo zelfstandig en creatief mogelijk te zijn. Zo krijgen ze allemaal tien euro mee met de boodschap binnen drie weken winst te maken. Eén van onze deelnemers investeerde zijn tientje bijvoorbeeld uiterst slim. Hij kocht de benodigde materialen en ging fietsbanden plakken op een markt. Het door ons gegeven bedrag was vervijfvoudigd.
 
 De foto is gemaakt door Sarah van den Bosch.