Fase 4

Fase 4 - Terugkeer 

In de laatste fase keert de deelnemer terug naar het thuisland. Ons werk zit er dan echter nog niet op.

We helpen met het herenigen met familie en het zoeken van woonruimte. Eén dag per week houden we vrij voor telefonisch contact met terugkeerders. We beantwoorden dan hun vragen en helpen ze waar nodig.

Bij terugkeer heeft de terugkeerder recht op een in natura bijdrage. Zo kan het zakenplan ook daadwerkelijk uitgewerkt worden. Bovendien kan hij in het thuisland op de steun rekenen van door Bridge to Better opgeleide personen die hem voorgingen. In landen als Uganda, Burundi en Nepal ontstond al een netwerk van Bridge to Better-alumni die elkaar door dik en dun steunen. Nieuwkomers worden gelijk in de groep opgenomen.

Ook online kunnen zij ervaringen uitwisselen en elkaar waar nodig helpen. Tot slot hebben wij nog telefonisch contact met de teruggekeerden, en bezoeken we ze waar mogelijk. Hierdoor hebben we van dichtbij ervaren wat voor impact een duurzame, maatschappelijk bewuste manier van ondernemen op een gemeenschap heeft.

Eén persoon kan, met de juiste scholing, onvoorstelbaar veel invloed hebben op zijn omgeving.

Eén persoon kan, met de juiste scholing, onvoorstelbaar veel invloed hebben op zijn omgeving. Zo opende Becky bijvoorbeeld in Kampala een kinderdagverblijf. Deo neemt na zijn terugkeer zelfs een hele regio op sleeptouw. In Gobero startte hij een school. Daar leren kinderen van twee tot zestien nu lezen, schrijven, rekenen en praktische zaken als het maken van trommels en het bereiden van maaltijden.