Oriƫntatie 2

Fase 1: Oriëntatie 

Tijdens de eerste fase van ons traject oriënteren vreemdelingen zich op een mogelijke terugkeer.
 

Vreemdelingen kloppen vaak bij ons aan als resultaat van mond-tot-mondreclame. Hulpverleners, advocaten en volgers van het traject verwijzen graag naar ons door. Nieuwe cliënten nodigen we eerst uit voor een gesprek op ons kantoor. We vinden het belangrijk dat hij of zij zich veilig en welkom voelt bij ons. Iedere deelnemer is onderdeel van de Bridge to Better-familie.

Iedere deelnemer is onderdeel van de Bridge to Better-familie.

Niet alle vreemdelingen willen gelijk aan ons traject beginnen. Sommige willen eerst informatie over succesvolle terugkeerders inwinnen en deze vervolgens even laten bezinken. Weer andere willen eerst een training meemaken. Hiervoor bieden wij alle ruimte. Het is immers belangrijk dat de vreemdeling die aan ons traject begint, daar een goed gevoel bij heeft.

Bij de Dienst Terugkeer en Vertrek controleren we of een vreemdeling ingeschreven staat bij andere, soortgelijke programma’s. Als dit niet het geval is, tekent hij of zij bij ons een contract. Daarmee wordt de deelname aan ons programma beklonken.
 

Vervolgens gaan we met de deelnemer op zoek naar de mogelijkheden tot terugkeer. We kijken of iemand de juiste documenten heeft. Waar nodig helpen we iemand bij het verkrijgen van een identiteitsbewijs, zodat terugkeer mogelijk wordt. Dan gaan we met de deelnemer om de tafel zitten. We bespreken wat er nodig is om de vreemdeling toegerust terug te laten keren in een tijdspanne van (meestal) maximaal vier maanden. Hierbij kijken we naar hoe iemand in zijn thuisland geschoold is en wat voor beroep hij of zij daar beoefende. Op basis van de specifieke vaardigheden en talenten van de deelnemer, kijken we wat hij het best kan doen. We spreken iemand aan op zijn kracht. De volgende stap is het maken van een haalbaar business-plan. 

 De foto is gemaakt door Sarah van den Bosch.