Participatie

De gemeente Amsterdam heeft ons subsidie gegeven voor een drietal projecten gericht op “oriëntatie en voorbereiding en toekomst in eigen land”. Het eerste onderdeel, de participatie, is gericht op het stimuleren van mensen om na te denken over een mogelijke terugkeer naar het land van herkomst. Onze trainingen in deze fase zijn gericht op activering en herstel.

Veel van de deelnemers komen in ons traject doordat we actief ongedocumenteerden in de gemeentelijke opvang uitnodigen om kennis met ons te maken en om bijvoorbeeld deel te nemen aan één van onze trainingen. Daarmee hebben we veel ervaring in het outreachend werken, relatie bouwen en vertrouwen creëren.

Niet alle vreemdelingen willen gelijk aan ons traject beginnen. Sommige willen eerst informatie over succesvolle terugkeerders inwinnen en deze vervolgens even laten bezinken. Weer andere willen eerst een training volgen om zelfverzekerd aan de terugkeer te werken. Wij bieden de ruimte aan deelnemers om hun eigen keuzes hierin te maken.