Terugkeerbegeleiding voor kwetsbare vertrekkers

Wanneer een deelnemer overweegt om terug te keren naar het land van herkomst of derde land, maar een medisch/psychisch probleem heeft, dan kan Bridge to Better helpen en een verantwoord terugkeertraject aanbieden.

Aandacht voor medische klachten

Reizen met medische klachten vereist speciale aandacht. Veel vragen over de medische zorg in het land van herkomst moeten van tevoren goed uitgezocht en geregeld worden. Bridge to Better inventariseert samen met de terugkeerder welke problemen er zijn en met diens toestemming nemen we contact op met de behandelende arts/instelling. Deze informatie stemmen we van tevoren af met IOM, die in 130 landen specialistische hulp kan bieden.

Samenwerking IOM

Bridge to Better werkt direct samen met IOM en laat haar hulpverlening naadloos aansluiten op het vervolgtraject in het land van herkomst. IOM is al meer dan 20 jaar specialist in het bieden van zorgtrajecten voor terugkeerders. Zij biedt specialistische hulp bij migranten die medische of psychische problemen hebben. Veel zorgen van terugkeerders kunnen dan ook weggenomen worden doordat er voor vertrek een goed plan is gemaakt en zaken geregeld kunnen worden. In combinatie met de deskundige gespecialiseerde hulp van IOM kan Bridge to Better mensen met medische/psychische problematiek begeleiden naar alle in de IOM lijst genoemde landen.

Lees meer over welke (medische) ondersteuning geboden kan worden op https://iom-nederland.nl/vrijwillige-terugkeer/medisch.

Maatwerk

Bridge to Better gelooft in samenwerking, waarbij het belang van de deelnemer altijd op de eerste plaats komt. We willen maatwerk leveren. Dit houdt in dat het ons niet gaat om hoeveel mensen we helpen, maar dat we trouw kunnen blijven aan onze visie om ons in te zetten voor de mensen die ons zijn toevertrouwd en het beste voor deze mensen bereikt wordt. Dit betekent ook dat we altijd open staan om mee te werken aan een switch naar een specifieke partner, wanneer dit beter aansluit bij de behoeften en/of wensen van de vertrekker.