Toekomstoriëntatie

Deelnemers die graag willen werken aan een duurzaam perspectief kunnen terecht bij ons voor begeleiding. Bridge to Better biedt persoonlijke begeleiding, gericht op motivatie, toekomst oriëntatie en empowerment, zodat deelnemers van het programma leren de regie over hun leven en daarmee over hun toekomst te nemen.

Deelnemers hebben tijdens deze fase tijd om na te denken over, en keuzes te maken omtrent in welk land een waardig legaal bestaan te realiseren is. Daarna krijgen zij de begeleiding om op een realistische manier naar een duurzaam perspectief toe te werken. Hieronder valt eventueel ook het werken aan een eigen business plan.

We werken samen met partners voor deelnemers die besluiten om een toekomst in Nederland te bouwen. Voor mensen die naar het land van herkomst willen terugkeren, hebben we een fase-gericht programma en speciale training ontwikkeld dat zelfvertrouwen bouwt en mensen daadkrachtig maakt. We kijken naar wat de deelnemer nodig heeft en sluiten onze begeleiding hier zoveel mogelijk op aan. Na het business-programma en de begeleiding kunnen mensen eervol terugkeren en hun leven opbouwen in het land van herkomst.