Vrijwillige terugkeer

Om mensen te begeleiden bij terugkeer hebben wij een degelijk fasegericht terugkeer- traject ontwikkeld waarin een deelnemer gestimuleerd en toegerust wordt. 


Fase 1 - oriëntatie

We bespreken wat er nodig is om de vreemdeling toegerust terug te laten keren in een tijdspanne van (meestal) maximaal vier maanden. Hierbij kijken we naar hoe iemand in zijn thuisland geschoold is en wat voor beroep hij of zij daar beoefende. Op basis van de specifieke vaardigheden en talenten van de deelnemer, kijken we wat hij het best kan doen.


Fase 2 - empowerment

In de tweede fase bekrachtigen we de deelnemers in het opzetten van een kleine business, door middel van coaching, training en persoonlijke begeleiding. We kijken naar wat hij nodig heeft aan bijvoorbeeld grondstoffen, en hoe dit te realiseren is.


Fase 3 - verfijning

Het contact met het land van herkomst wordt intensiever. We zorgen ervoor dat, waar mogelijk, ook daar alles geregeld is. Zo zoeken we alvast een locatie en een ruimte voor de business van de terugkeerder. Materialen of machines die de terugkeerder in het thuisland wil gaan gebruiken, zetten we waar mogelijk al klaar.


Fase 4 - terugkeer

Ongeveer 1 maand voor vertrek wordt de deelnemer aangemeld bij de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM), waarbij we in deze laatste fase samen optrekken. De landen- en medische expertise van IOM complementeert het aanbod van Bridge to Better. Op deze manier kunnen we ons totaal richten op de begeleiding en een mooi traject bieden voor elke deelnemer.


Terug in het land

Wanneer de deelnemer terug is gekeerd naar het thuisland, zit ons werk er nog niet op. We helpen met het herenigen met familie en het zoeken van woonruimte. Eén dag per week houden we vrij voor telefonisch contact met terugkeerders. We beantwoorden dan hun vragen en helpen ze waar nodig. Zo monitoren we hoe het met de terugkeerder gaat.