Prominent 6

Wat kun jij doen?

De teller staat op ruim 360 teruggekeerde vluchtelingen

Meer dan 360 vluchtelingen zijn na het volgen van ons programma teruggekeerd naar het thuisland. Om daar een small business te beginnen en zo een toekomst voor zichzelf en hun familie op te bouwen.

 

Steun Bridge to Better!

Een vreemdeling die na jaren terug naar zijn thuisland gaat, kan dit niet alleen. Met ons programma bieden wij hen steun op maat. Maar ook wij kunnen hulp gebruiken. Opdat we nog meer vreemdelingen nog beter kunnen begeleiden bij terugkeer. Heeft u interesse? Kijk hier links in het menu wat de mogelijkheden zijn. 


Geef een financiële gift

Ons werk is grotendeels afhankelijk van subsidies en fondsen. Helaas wordt niet alles wat wij (willen) doen door die subsidies gedekt. Steun ons financieel door een gift te storten op rekeningnummer NL 44 INGB 0654046948 ten name van: Stichting Bridge to Better Foundation te Amsterdam, of doneer direct via iDeal op deze pagina.