Niemand kan zijn leven inrichten vanaf de straat. De onzekerheid over of en zo ja, wanneer de volgende maaltijd plaats zal vinden werkt verstikkend. Geestelijke rust is dan niet mogelijk. Ook de gezondheid lijdt er sterk onder.

Veel vluchtelingen zijn dakloos. Ze zijn sterk bezig met overleven - met vandaag. Morgen en overmorgen worden daardoor minder relevant. Omdat Bridge to Better duurzaam succes voor haar deelnemers beoogt, bieden we ze waar mogelijk onderdak. Beschikt u over ruimte waar een vreemdeling zou kunnen overnachten tijdens het Bridge to Better-curriculum? Neem dan contact met ons op, en help een vluchteling investeren in zijn toekomst.