Prominent 12

Wie zijn we

Bridge to Better is een non-profit organisatie die ongedocumenteerde migranten zonder perspectief hier helpt om door middel van coaching en training te begeleiden naar een betere duurzame toekomst. De situatie van mannen en vrouwen zonder verblijfsvergunning in Nederland is vaak uitzichtloos. Mede door corona verliezen veel hun kleine baantje en worden dakloos. Wanneer er geen perspectief in Nederland is, kunnen zij beter geholpen worden met skills voor de toekomst dan een tijdelijke opvang. Veel mensen zouden terug willen keren, maar missen de skills en aansluiting. Wanneer mensen ervoor kiezen vrijwillig terug te keren, helpen wij bij deze nieuwe herstart.
 
In ons twee tot vier maanden durende programma helpen we mensen van een kansarme situatie naar een hoopvolle toekomst. We doen dit via training en coaching, en we leren hen hoe ze een eigen business kunnen starten zodat ze op eigen benen kunnen staan en een positieve bijdrage kunnen leveren aan de lokale gemeenschap.
 

De huidige situatie

In Nederland verlijven ongeveer 100,000 ongedocumenteerde migranten.Elke week arriveren ongeveer duizend nieuwe asielzoekers. Voor veel van hen is het niet mogelijk om een verblijfsvergunning te krijgen, zelfs niet na 10 jaar wachten. Vanwege hun illegale status hebben deze mannen en vrouwen vaak geen werk of een huis. Snel vinden ze zichzelf in een hopeloze situatie en een veiligheidsnet ontbreekt.
 
Mensen zonder verblijsvergunning verliezen zo vaak beetje bij beetje hun zelfvertrouwen en waardigheid, terwijl de overheidskosten voor deze groep mensen drukt op de samenleving. In deze situatie verliest iedereen. Bridge to Better streeft naar betere en eerzame oplossing die leidt tot een win win situatie voor zowel ongedocumenteerden als de Nederlandse samenleving. 

Vrijwillige terugkeer naar het land van herkomst kost veel minder dan detentie, opvang van migranten of nieuwe, kansloze procedures. Verder geloven we dat ieder persoon zonder legale status in Nederland mededogen verdient. Ook ongedocumenteerde mensen willen een waardig en onafhankelijk leven, net als iedereen. Bridge to Better biedt de juiste hulp om hun daarin weer op weg te helpen.


Van een kansarme situatie naar een hoopvolle toekomst


Door middel van coaching, training en les in ondernemerschap helpen we mensen zonder legale status om terug te keren naar hun land van herkomst met een hernieuwd perspectief. Het sleutelwoord is empowerment. We geloven in het herstel van de onafhankelijkheid van de mensen die we helpen. In ons programma werken we nauw samen onze deelnemers. Iedereen krijgt een eigen coach en schrijft zijn of haar eigen business plan, zodat zij met zelfvertrouwen een kansrijke toekomst tegemoet kunnen gaan in het land van herkomst.
 
Sommige deelnemers zijn ernstig getraumatiseerd en kwetsbaar, bijvoorbeeld voormalig kindsoldaten of slachtoffers van mensenhandel. Wij zorgen dat deze mannen en vrouwen ook intensieve counseling en psychosociale support krijgen.