Prominent 12

Wie zijn we

Bridge to Better is een non-profit organisatie, die ongedocumenteerde vreemdelingen begeleidt bij vrijwillige terugkeer naar het thuisland. Vaak is de situatie voor mannen en vrouwen zonder verblijfsvergunning in Nederland uitzichtloos. Vanuit compassie hopen we dit te veranderen. Tijdens ons twee tot vier maanden durende programma helpen we vreemdelingen van kansarm naar kansrijk. Dit doen we door ze training en coaching te bieden, en ze te leren hoe ze een eigen onderneming starten. Opdat ze bij thuiskomt op eigen benen kunnen staan, en hun lokale gemeenschap van een positieve impuls voorzien. 
 

De situatie nu

In Nederland leven zo’n 100.000 ongedocumenteerde vreemdelingen. Elke week komen hier zo'n duizend nieuwe asielzoekers bij. Voor veel van hen blijkt een verblijfsvergunning – zelfs na tien jaar - geen haalbare kaart. Door hun illegale status vinden deze mannen en vrouwen vaak geen werk of huisvesting. Ze bevinden zich al snel in een uitzichtloze situatie. Een vangnet ontbreekt. 

De mannen en vrouwen zonder verblijfsvergunning verliezen hierdoor stukje bij beetje hun waardigheid en zelfvertrouwen, terwijl de overheid voor de kosten op moet draaien. Bij deze situatie heeft niemand baat. Iedereen verliest. Bridge to Better zet zich in voor een goedkope en eervolle oplossing. Zowel voor de mensen zonder verblijfsvergunning als voor onze maatschappij. Vrijwillige terugkeer naar land van herkomst kost immers aanzienlijk minder geld dan vreemdelingendetentie of nieuwe, vaak uitzichtloze procedures. Bovendien geloven wij dat onze illegale medemens compassie verdient. Vreemdelingen willen net als iedereen een waardig, zelfstandig bestaan leiden. Maar vanuit hun positie kunnen zij dit niet alleen. Bridge to Better biedt hen een eervolle oplossing.

 

Van kansarm naar kansrijk

Met behulp van coaching, training en lessen in ondernemerschap, helpen wij illegalen met hernieuwd perspectief terugkeren naar het vaderland. Ons sleutelwoord hierbij is empowerment. Wij geloven in het herstellen van de zelfredzaamheid van de mensen die we begeleiden. Hiertoe volgen zij een door ons opgesteld programma van twee tot vier maanden. In deze periode werken we intensief met de vluchtelingen samen, opdat zij van kansarm naar kansrijk gaan. Elke deelnemer schrijft een eigen businessplan en krijgt een persoonlijke coach.

Sommige van onze deelnemers zijn sterk getraumatiseerd en kwetsbaar. Denk bijvoorbeeld aan voormalig kindsoldaten of slachtoffers van mensenhandel. Deze mannen en vrouwen krijgen extra intensieve begeleiding en psychosociale hulp.