Ontstaansgeschiedenis

Ontstaansgeschiedenis van Bridge to Better

Sinds 2010 is Bridge to Better actief in het begeleiden van deelnemers naar een vrijwillige terugkeer. Als eerste organisatie in Amsterdam begonnen we met vrijwillige terugkeer-trajecten als alternatief voor vreemdelingenbewaring.

Gebaseerd op onze opgebouwde expertise, professionele ervaring en gedrevenheid, hebben we een uniek programma ontwikkeld: een combinatie van zorg en empowerment met daaraan gekoppeld een small business training.  We bieden toekomstoriëntatie, coaching, training en terugkeerbegeleiding voor iedere vreemdeling die terug wil keren. Op deze manier werken we samen met de deelnemer aan een realistische en succesvolle terugkeer.

Sinds 2012 hebben we meer dan 1000 mensen begeleid waarvan zo’n 400 duurzaam terugkeerden en waarbij 90% echt ging doen wat hier was voorbereid. Dit hoge percentage is te verklaren doordat onze grondige voorbereiding ook echt afgestemd is met de realiteit in de landen van herkomst. Door onze bewogen maar realistische aanpak verwijzen veel tevreden terugkeerders op hun beurt weer andere mensen naar ons.

Bridge to Better heeft door de jaren heen een stabiel netwerk opgebouwd in diverse landen. We werken samen met gemeenschappen uit deze landen in Nederland, ten behoeve van terugkeerders. Dit betreft de volgende landen:
 
Uganda
Burundi
Tanzania
Rwanda
Nigeria
Filipijnen
Ghana
Nepal
Congo
Zambia
Irak
Armenië
Ethiopië
Eritrea
Indonesië
Gambia
Pakistan
Senegal
India
Gambia
 
 
In juli 2019 starten we onder de naam  Bridge to Better Future met een programma in het kader van het "landelijke vreemdelingen voorziening" (LVV) pilot, als uitvoerend partner van gemeente Amsterdam. Het LLV is een landelijk netwerk van begeleidings- en opvangvoorzieningen dat als doel heeft een bestendige oplossing te vinden voor migranten zonder recht op verblijf of rijksopvang. Binnen deLVV pilot werken we onder de naam Bridge to Better Future - Worthy Future Coaching aan toekomstoriëntatie voor vreemdelingen en begeleiding in vrijwillige terugkeer. 
Sinds 2021 mogen we kleinschalig leertrajecten inzetten om mensen nog beter voor te kunnen bereiken.